101pdf.pl

UCHWAŁY - Nr XXXVI/311/2001 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia ...

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w miejscowości ... zmian w składach Rad Powiatowych w Goleniowie, Gryficach i Stargardzie ...

UCHWAŁY - Nr XXXVI/311/2001 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia ...

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w miejscowości ... zmian w składach Rad Powiatowych w Goleniowie, Gryficach i Stargardzie ...

UCHWAŁA NR XXXI/409/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 ...

27 нояб. 2008 г. ... Dziedzictwo kulturowe Barlinka jest dzie- dzictwem niezwykle cennym z punktu widzenia dorobku kulturalnego Niemiec, natomiast w Polsce ...

Uchwała Nr XXXVI/237/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 ...

30 дек. 2008 г. ... wschodu, znajduje się ajencja banku. ... obiektów zabytkowych na terenie gminy poprzez przygotowanie oferty inwestycyjnej i udostępnie-.

Uchwała Nr XXXVI/311/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia ...

z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadania z zakresu właściwości powiatu, dotyczącego prowadzenia Liceum ...

UCHWAŁA NR XXXVI/3/2021 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia ...

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę ... podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publiczne ...

Uchwała Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 ...

29 мар. 2017 г. ... dla terenów 3MN, 7-12MN, 14-15MN - dachy jednospadowe lub ... b) zakaz lokalizacji garaży oraz pomieszczeń gospodarczych wolnostojących,.

Uchwała Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 ...

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu miasta. Legionowa, zwany dalej planem. § 2. 1.Granice obszaru objętego ...

Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2001 roku

gminy Rogoźno oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania ... 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co.

Protokół Nr XXXVI/20 z XXXVI sesji Rady Miejskiej

10 февр. 2021 г. ... Otwarcia obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi prowadzonej w ... likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi im. prof.

1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 ...

16 янв. 2014 г. ... Zarządzenia nr 10924/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 12 listopada 2010 r. ... na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6,.

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą Nr z dnia

Od ponad 30 lat funkcjonuje w Gminie nazwa miejscowości Glewo-Mokre. ... zostały przeprowadzone na zebraniu wiejskim w Glewie - Mokrym w dniu 24.09.2012r.

WYCIĄG Z Uchwały Nr V/65/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia ...

e) bilet okresowy na okaziciela wakacyjny - uprawnia do przejazdu na wszystkich liniach komunikacyjnych w dniach od 1 lipca do. 31 sierpnia,. 3. Bilet ...

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Łasin nr //2007 z dnia 2007r

Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, ... 2)usuwania nawisów śniegu i sopli lodu z dachów, okapów, rynien i innych części elewacji.

Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Łódź, 2017 r.

25 июн. 2012 г. ... środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie miasta Łodzi. ... 85 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Łodzi 2026+.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/179/2022 Rady Dzielnicy II ...

26 мая 2022 г. ... MCOO/XXIV LO. 8. Dożynki Grzegórzeckie na terenie ROD Grzegórzki. 5 000 zł. MDK, ul. Lotnicza 1. F) PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA.

uchwała nr xxxvi/537/09 rady miejskiej w łapach

27 мар. 2009 г. ... w sprawie zmian w podziale miasta i gminy Łapy na obwody głosowania ... Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Wojewódzkiemu ...

Uchwała Nr XXXVI/280/2021 Rady Miejskiej w Kamieńcu ...

30 авг. 2021 г. ... Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań,. 2005). Oczywistym pozostaje, że Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim nie ma.

uchwała nr 587/2001 - rady miejskiej w radomiu

uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Radomia uchwalonego uchwałą Nr 625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.04.1994 r.

UCHWAŁA Nr 536/XXXV/2001 - RADY MIEJSKIEJ W RUDZIE ...

Nadać Miejskiemu Przedszkolu Nr 35 w Rudzie Śląskiej statut, ... Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i.

Załącznik nr 2 do uchwały nr ……………….. Rady Miejskiej w ...

29 янв. 2020 г. ... Podkowińskiego w Kluczborku -. 2021. 8 000,00. 0,00. Strona 1 z 2. - wydatki bieżące. 1 320 700,00. 140 500,00. - wydatki majątkowe.

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XVI/228/2012 RADY MIEJSKIEJ ...

16 февр. 2012 г. ... Św. Józefa (projektowana ulica dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem 311 KDD),. 3) uwaga firmy FHU „Jutor”, K i R Józefowicz ...

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Zalewie z ...

6) Cieki wodne wykorzystane na potrzeby turystyki wodnej: Kanał Dobrzycki. (łączący j. Ewingi z Jeziorakiem) i Kanał Iławski (łączący Jeziorak z kanałem.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/108/11 Rady Miejskiej Wrocławia z ...

Sienkiewicza. Litewska ... Fryzjerska. Bydgoska. Żwirowa ... Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2011r. Granice obwodów publicznych szkół podstawowych ...

Załącznik nr 1 - do Uchwały Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z ...

wartości kulturowych miasta Orzysz, mapy warunków fizjograficznych, zbiorcza ... ostoja ptasia o randze europejskiej o nazwie „Puszcza Piska” (kod obszaru ...

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/331/09 Rady Miejskiej w Nowym ...

31 мар. 2009 г. ... 1. Wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki w ramach ...

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/1186/18 Rady Miejskiej Wrocławia z ...

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/1186/18. Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. Dane dziecka: Nazwisko i imię .

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVII/288/10 Rady Miejskiej w Jaworze ...

Dotacja dla Gminy Legnica na wspólny projekt "Rozwój aktywnych ... uczęszczające do przedszkola w innej gminie. 2 500,00 ... 2510 Przedszkola Publiczne.

projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 85/16 Rady Miejskiej w ...

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady. Miejskiej w Strzegomiu. Tomasz Marczak. Strona 1. Page 2. UZASADNIENIE. DO UCHWAŁY NR.